Корони/Мостове

Корони

Силно разрушените зъби, особенно тези с проведено канално лечение се нуждят от поставяне на обвивни корони, които да възстановят максимално прецизно анатомичната им цялост и да ги защитят от  фрактури.

Короните могат да изработени от различни видове материали, които съответно се различават по качество и цена.

В Минт Клиник се изработват корони от:
· Чист порцелан
· Цирконий
· Captek (www.captek.com)
· Металокерамика

Всички видове корони се поставят само с прагова препарация.Тази техника на изпиляване на зъба за корона осигурява максимално доброто пасване на короната спрямо венците.

В Минт Клиник имаме сериозен дългогодишен опит при работата с всеки тип материал и сме изградили солиден екип със зъботехниците отговорни за лабораторната работа.

Технологии като регистрация с лицева дъга, CAD-CAM, лазерно синтероване, индивидуално определяне на цвят със спектрофотометър са ежедневие в нашата работа и ни дават възможността да решаваме клиничните си случаи по възможно най-добрия начин.

Мостове

Мостове се поставят в случаи на липсващи зъби и са решение на проблема доколкото покриват козметичния дефект от липсващия зъб, предпазват съседните зъби оът изкривявания и осигуряват дъвкателна или съответно режеща повърхност.
Изработването на мостове е свързано с изпиляване на съседни зъби. Прецизността при препарацията, отпечатването на подготвените зъби, лабораторната работа и фиксирането на готовите конструкции са от критична важност за дълготрайни добри резултати.

В Минт Клиник безкомпромисната работа е водеща. Понякога това отнема време и усилия, но ни позволява твърдо да поемаме ангажимент за качеството на проведените лечебни процедури.За съжаление, когато заради липсващ зъб се постави мост, се залагат нови потенциални проблеми във времето – загуба на кост на мястото на липсващия корен или проблем с носещите зъби. Единствената алтернатива, която решава такива проблеми е поставянето на имплант.