Профилактични прегледи

Профилактични прегледи

Профилактичните прегледи са най-сигурният начин да си спестите бъдещи скъпи и сложни лечения.

Препоръчваме профилактични прегледи веднъж на 6 месеца заедно с почистване на бактериална плака и зъбен камък – при тези процедури имаме най-добра възможност да оценим състоянието на зъбите и венците ви и да локализираме и най- малките проблеми.

При завършени комплексни лечения профилактичният преглед е и най-добрата гаранция за запазване на постигнатия успех.

 

Без контролни визити на интервали определени от зъболекаря могат да се поставят в риск стабилността, функционалността и хигиената на различните видове възстановявания и импланти. здравето на пародонта и да възникнат бъдещи усложнения.