Консултация за зъбни импланти. Как да сме сигурни, че срещата ни с денталния лекар е била пълноценна.

Ако по някаква причина смятате , че имате нужда от поставяне на зъбни импланти и ви предстои консултация с дентален лекар – ето какво най-общо трябва да очаквате и да получите:

По време на консултацията денталният лекар трябва прецени дали сте подходящ ”кандидат” за поставяне на импланти. За начало трябва да имате панорамна рентгенова снимка на челюстта и евентуално на съответните зони, където трябва да се постави имплант, за да може те да бъдат обследвани и да бъде предложен план за лечение. Трябва да се обсъди и здравословното ви състояние като цяло, за да се прецени дали има евентуални противопоказания за слагане на импланти или състояния, които да бъдат контролирани по време на процедурите или оздравителния период.
Това е и най-подходящият момент да зададете всичките си въпроси или да споделите, ако имате някакви притеснения. След консултацията трябва да бъде представен план за лечение и съответно варианти, ако те са възможни.
В този план за лечение трябва ясно да бъдат разяснени:
• различните етапи на предложеното лечение
• продължителността на оздравителния период след имплантация
• евентуалната необходимост от допълнителни изследвания
• всички ценови аспекти
Много важно е пациентът да е наясно какъв краен резултат може да очаква след слагането на импланти – какви негови проблеми ще бъдат решени – естетически, функционални, здравословни. Трябва ясно да се дефинират и параметрите на последващата грижа по отношение на контролни и профилактични прегледи, хигиена и вредни навици.
Важно е да се чуствате спокойни и денталният лекар да отдели достатъчно време за консултацията. Добре да си дадете време и сами да обмислите предложените лечения. Ако имате допълнителни въпроси, най-добре е да ги зададете на своя дентален лекар преди да започнат същинските процедури. И разбира се няма излишни или неудобни въпроси – съвсем адекватно е да попитате вашия дентален лекар за неговите квалификации и опит, за материалите, с които работи и самите импланти като видове производители и цени. Не на последно място – напълно естествено е, ако почуствате необходимост, да се срещнете с друг дентален лекар за второ мнение, за да сте сигурни, че правите правилния избор.
В Минт Клиник всичко това е част от стандарта за качествено лечение. За нас е важно да работим с добре информирани пациенти, които са спокойни и мотивирани да започнт своето лечение и да запазят постигнатите резултати от него.