Оклузия и баланс на захапката

Оклузия е научният термин, в който се съдържа идеята затова как се пресрещат повърхностите на нашите зъби, когато затваряме уста, отхапваме, дъвчем, говорим, спим, преглъщаме (или дълго време не преглъщаме) или скърцаме със зъби.

За постигането на трайни резултати след всяко едно лечение – с импланти, протетично, ортодонтско и дори ендодонтско, най-важнo e захапката да се балансира.

Това е много фин и сложен процес и е често пренебрегван в масовата грижа за денталното здраве. Изисква се много висока квалификация, опит и усет на самия зъболекар.

Профилактика и симптоматика

Ако  дъвкателните повърхности на зъбите пасват точно, зъбните редици са подредени правилно и няма липсващи зъби, няма наличие на оклузални проблеми. Приема се, че това е състояние е нормалното. Често балансът се нарушава неусетно – появява се по-висока пломба, с която се свиква във времето, вади се зъб и съседните се поразместват, понякога срещуположните зъби прорастват. Това не боли, а и се случва толкова бавно във времето, че се приема като част от промените настъпващи с естествените процеси на остаряване.

По време а профилактичните Ви прегледи, ако Вашият зъболекар забележи нещо нередно при захапката Ви, той трябва ясно да Ви обясни на разбираем език какво се случва в момента, какви са причините и какви биха били последствията. Трябва да обясни и какво може да се направи във Вашата конкретна ситуация. А Вие трябва да зададете всички въпроси, които Ви интересуват, за да можете да вземете информирано решение.

Ако по някаква причина разговорът за захапката не се е случил и тя не е балансирана, в един момент тялото само ще даде сигнали, че нещо не е наред –  може да има схващания в мускулите на челюстта, прищракване на ставите на челюстта, изтръпване или спонтанно счупени зъб или пломба, продължително скърцане със зъби, дори болки във врата.

Проблеми

До какво могат да доведат небалансираните захапки

Мускулите, които движат нашите челюсти са едни от най-силните в човешкото тяло – използваме ги постоянно.

Ако движенията на тези мускули и стави са размесетени и захпката ни е проблемна, може да се стигне до изключително силни изтривания на зъбите, оклузални травми, счупвания на зъби, оголване на коренови повърхности или т.нар. рецесиии, разместване на зъби, прорастване. В резултат може да се стигне до загуба на отделни зъби, редици или кост.

Анализ

За да се постигнат адекватни решения е много важно проблемите на захапката да бъдат адекватно анализирани. Понеже става дума за наистина сложен и комплексен процес, се налагат детайлни начини за изследване. За голямо щастие те не са свързани с дискомфорт на пациента, но понякога отнемат повече време.

Започва се със снемане на отпечатъци, от които да се изработят така наречените “ситуационни модели” за анализ. Те се поставят в специален апарат наречен артикулатор, който следва да инсценира движенията на ставите и да покаже как взаимодействат зъбите в устата на пациента. В този процес от изключителна важност са опитът и компетенциите на денталния лекар и на зъботехника на всяка стъпка – “лицева дъга”, определяне на “централна релация”, релаксиране на долната челюст (romancing the mandibulae) пренасяне и включване в артикулатор и други сложни моменти.

Само след такъв специфичен анализ може да се постигне яснота за естеството на проблема и сътветно адекватни варианти за решение.

Решения

Решенията на проблеми с оклузията могат да бъдат изненадващо прости или респектиращо сложни, в зависимост от индивидуалните случаи. За постигането на оптималните решения в по-сложните ситуации се налага индивидуално проектиране на решението –  wax-up и mock up. Най-просто казано става дума за изработване на временни елементи и  конструкции, които могат да се пробват и коригират в устата на пациента, докато се постигне желания резултат – форма и дължина на зъбите. Този ефект може да бъде постигнат и с изработването на дигитален фото проект (digital smile design),  но само с реалния восъчен проект (wax up) се изпробват всички важни допълнителни измерения – функционалност, обем, артикулация при говорене движение, линия на усмивката, комфорт в устата на пациента и много други ( видео)

В някои леки случи е възможно е да почуствате сериозно облекчение дори, когато само се изпилят няколко точки при съществуващите зъбни повърхности, за да се освободят така наречените “правилни контакти”. Ако Вашият дентален лекар е добре обучен и прецизен в  работата си, за по-малко от час може да внесе сериозна промяна в статуса и да облекчки симптомите Ви.

Доста често обаче има нужда от комплексни решения, които изискват комбиниран подход – ортодонтско подреждане на зъбните редици, повдигане на самата захапка при вече много изтрити зъби с протетична работа (смяна или направа на корони и пломби с адекватни повърхности)  и последваща еквилибрация и поставяне на алайнери или ретайнери, изработка на шини за бруксизъм.

https://youtu.be/ZnPF_5NdjUI