Работа с нас

За Колеги

Към всички колеги, които практикуват дентална медицина и не поставят импланти.

Ако в ежедневната си практика имате пациенти, които според вас се нуждаят от имплантологични решения, а вие не предлагате тази възможност, можете да се обърнете към Минт Клиник. Ние можем да консултираме вашите пациенти както желаете – чрез референция и дистанционен контакт с вас или във

 

ваше присъствие. Безплатно. Ако желаете вие можете да извършите подготвителните мероприятия и ние да поставим импланти, да направим синус лифт, костни и съединително-тъканни присадки и други. В последствие вие можете да поемете работата по протезиране, като ние продължим да консултираме в последващите етапи на лечение.

За Бъдещите Дентални Лекари

Ние в Минт Клиник ще се радваме да се срещнем с млади хора, студенти по дентална медицина, които биха искали да усетят ежедневието и естеството на нашата работа. Пишете ни на info@mintclinic.com, ако желаете да работите като стажант. Ще се радваме да се срещнем с интелигентни и отговорни хора, които имат интерес да натрупат опит още докато учат за дентални лекари.