Балансиране на захапката

Балансиране на захапката

Истината е в баланса на захапката. There is no escape from occlusion.
В Минт Клиник д-р Харалампиев ежедневно фокусира усилията си именно в тази посока.
Всяка намеса или промяна в дъвкателния комплекс води до промяна в оклузията. Всяка пломба, изваден или разместен зъб влияят на баланса на захапката.
За постигането на трайни резултати след всяко едно лечение – с импланти, протетично, ортодонтско и дори ендодонтско, най-важнo e захапката да се балансира.
Това е много фин и сложен процес и е често пренебрегван в масовата грижа за денталното здраве. Изисква се много висока квалификация, опит и усет на самия зъболекар. Решенията на проблеми с оклузията могат да бъдат изненадващо прости или респектиращо сложни, в зависимост от индивидуалните случаи.

Оклузия и баланс на захапката