Коренови лечения

Ендодонтски лечения

Енодонтските или кореновите лечения, са дълги и сложни, но се стремят към най-важното – да се запази собственият зъб на пациента за възможно най-дълго време. Алтернативата е дентален имплант.

Третират се зъби, които се налага да бъдат умъртвени или вече са били ликувани неуспешно ендодонтски.

Първичното лечение на кореновите канали представлява обработка и разширяване на кореновите канали, за да могат да бъдат овладяни налични възпалителни процеси, да се постигне пълна дезинфекция и те да бъдат запълнени по начин, който не позволява проникване на нови микроорганизми. Предизвикателствата са в обработката на труднопроходими, труднооткриваеми, криви канали или в някои други случаи на анотомични аномалии.

Вторичните коренови лечения са изпълнени с допълните предизвикателства – счупени инструменти останали в коренoвите канали, с хронифициращи възпалителни процеси, грануломи или некачествено запълнени канали.

За постигането на безкомпромисно качество в ендодонтските лечения, разполагаме със всички съвременни техологии – дигитален микроскоп и дигитален рентген, топ системи за

машинна обработка на кореновите канали, уреди за запълване с топла кондензация, керамични сийлъри и други. Ендодонтските лечения и релечения се правят винаги с кофердам, под рентгенов и микроскопски контрол, а резултатите се проследяват в зависимост от индивидуалния случай.
Най-важната ни цел е да запазим собствения зъб на пациента. Навремето дългите усилия в тази посока са били без алтернатива и съответно опитите за спасяване на всеки зъб на всяка цена са били оправдани.

С развитието на медицината и технологиите и с вече дългогодишните проучвания върху успеваемостта на денталните импланти, усилията за кореновите лечения вече имат сигурна алтернатива.

Ние в Минт винаги сме държали нашите пациенти да взимат информирани решения.

Затова винаги предлагаме съпоставяне на алтернативни планове на лечение.

Осигуряваме на пациента информация относно цената, времето за лечение, рисковете и дългосрочните прогнози в двата различни подхода – кореново лечение или имплант. Ще се радваме да осигурим най-доброто за Вас, в зависимост от избора Ви.