Грижа за децата

Грижа за децата

Много важни са първите профилактични прегледи за децата. При нас, в повечето случаи, това са посещения, в които не се извършват никакви манипулации и целта е децата да свикнат с обстановката, да се запознаят със зъболекаря, да разгледат апаратурата и да се убедят, че няма нищо страшно, а самите родители могат спокойно да зададат всички въпроси, които ги интересуват и да получат напътствия как да изградят адекватни навици за устна хигиена.

Силанизацията е една много интересна тема в профилактиката на детското дентално здраве.

Какво представлява силанизацията – когато първите постоянни дъвкателни зъби (кътници) се появят в устата на едно дете, те не са с напълно завършена минерализация, техният емайл не е достатъчно здрав. А дъвкателната им повърхност не е гладка, а набраздена. Малките гънки, бразди и ямки (фисури) са тесни и дълбоки, с неправилна форма. В тях се задържат плака и микроорганизми. Саматата манипулация силанизацията представлява запечатване на фисурите със специални лакове и гелове с цел зъбите да бъдат предпазени от кариес. Световната Здравна Организация, както и повечето национални здравни организации препоръчват тази процедура и я превръщат в централен фокус на

програмите за превенция на детския кариес. Цифрите от статистикита, които се представят изцяло подкрепят смисъла от силанизацията на масово ниво.
За съжаление силанизацията не може да бъде напълно ефективна във всички случаи и за дълго време. Нашият опит показва, че зъбните фисури няма как да бъдат напълно почистени от плака и микроорганизми преди да бъдат “запечатани”. В резултат на индивидуални и дългогодишни проследявания се оказва, че под някои от тъй наречените “запечатвания” се образуват кариеси. Опасното в случая е, че понякога след силанизация профилактичната грижа не е осебено активна, именно защото се разчита на ефекта на запечатването, и кариеси под силанти остават нелекувани за дълго време и могат да доведат до пулпити или още по-лошо, до загуба на зъби.

Ние в Минт избираме да пропуснем силантите за собствените си деца. Нашата алтернатива е да осигурим адекватна устна хигиена, профилактична грижа и проследяване.

Какво бихме Ви казали в Минт за силанизацията