Ортодонтия

Ортодонтия

В Минт решаваме комплексни проблеми на денталното здраве.

Ние имаме холистичен подход и цялостна визия за постигането на оптимални резултати, когато говорим за естетически и функционални възстановявания.
Затова говорим за баланс на оклузията и дизайн на усмивката.

При някои наши пациенти лечението неизменно включва ортодонтска намеса.
При нас можете да получите консултация и да изберете лечение с естетични и конвенционални брекети, инвизалайн, ортокапс и разбира се ортодонтско лечение за деца със снемаеми ортодонтски апарати.