Хирургия

Хирургия

Хирургията е един от основните фокуси в работата на д-р Харалампиев
Когато става дума за разрешаване на комплексни случаи много често задължителен етап от лечението са оперативни намеси.

- Парадонтална хирургия
- Синус лифт
- Присадки на кост
- Контуриране на линията на венеца
- Оперативни екстрации на мъдреци
   и ретинирани зъби

- Изграждане на и оформяне на венеца

Всички хирургични намеси се извършват след обстоен преглед и консултация с пациента на базата на предварително назначени образни изследвания и след изчерпателно обсъждане на причините за намесата и търсения резултат.
Операциите се провеждат в специално помещение и като се поддържат най-високи стандарти за дезинфекция и стерилност на процедурите.

Какво да е хубаво да знаем, ако ни предстои хирургична интервенция